Gerçi 1938 yılından bugüne “Siroz Hastalığı”ndan öldüğü tarihi kayıtlara geçti, okullarda okutuldu, belleklere kazındı. Hepimizin okuduklarına göre Gazi Mustafa Kemal hastalıktan eceliyle hakkın rahmetine kavuşmuştu.
Ya da çok az kısık sesle dile getirilen ya da bazı mahlaslarla yazılan başka bir gerçek olabilirdi;

O da Atatürk’ün öldürülmüş olması ihtimaliydi!

Bu görüşe göre 10 Kasım 1938 yılından bugüne halen iki elin parmaklarını geçmeyen yazı, yayın ya da haber bulunuyor. Bu yazıdaki amacım “Atatürk’ün öldürüldüğü tezi” şayet komplo teorisi ya da şehir efsanesiyse Atatürk Araştırma Merkez’lerinin ne işe yaradığıdır! 
Ayrıca Türk Tarih Kurumu’nun, tarihçilerin ya da araştırmacıların!
Atatürk’ün yaptıkları kadar ölüm şekli ve süreci de önemli değil midir?
1920’lerde İslam Dünya’sında İran, Orta Anadolu’nun bir bölümü dışında da bağımsız Türk ya da Müslüman bulunmamakta, esaret altında yaşamaktaydılar. Bırakın cumhuriyetin kuruluşundan sonraki inkilâpları, sırf bu açıdan bile sağduyu sahibi insanlara bugün bile çok önemli mesajlar vermektedir.  
Tez olarak öne sürülen “Atatürk’ün Ölümündeki Sır Perdesi” doğruysa artık aralanmalı, bunun dışında 10 Kasım’lar sadece kamusal hüzün törenleri olmaktan çıkmalı milli bir idrakin çok önemli bir parçasına dönüşmelidir. 
Yahut da bu tez yalanlanmalıdır!

Gazeteci – Yazar Ogün Deli’nin 3 bölümden oluşan “Atatürk’ün Ölümündeki Sır Perdesi” kitabından önemli gördüğüm bazı bölümleri aktaralım…            
 
1935 Yılı Dönemeci
1935 yılındaki Çankaya Köşkü’nün randevu listesini bilmemekle beraber Mustafa Kemal çok büyük ihtimalle aynı zamanda kendisi de bir gazi olan Cevat Rıfat Atilhan’dan mason cemiyetleri ile ilgili belgeleri almış ve incelemişti.
Çünkü Türkiye’de ve Dünya’da bu konuda en yetkin en bilgili kişilerden birisi General Atilhan’dan başkası değildi!     
26 Mayıs 1935 günü yani Mason Cemiyetleri’nin kapatılma tarihinden yaklaşık 4 ay önce Genelkurmay Başkanlığı’nın kararıyla silahlı kuvvetlerdeki personelin okuması için 40.000 adet kitap satın alındı ve orduya dağıtıldı.
Kitabın Adı Bir Yahudi Casusu Suzy Liberman’dı.
Kitap iki bölümden oluşuyordu;
İlk bölümde Varşova’dan Gazze’ye göçen bir Yahudi Ailesi’nin kızı Suzy Liberman ile Osmanlı Zabit’i Adnan’ın aşkı konu edinilmişti. Olay tamamıyla gerçekti. Suzy ailesinin zoruyla İngilizlere istihbarat edinmek amacıyla Zabit Adnan ile ilişkiye girmiş ama sonradan gerçekten ona aşık olmuş bir casustu. Adnan, Araplar ve Yahudilerce öldürülünce Suzy, ailesi ve diğer Araplar da yakalanarak idam edilmişti.  
Kitabın ikinci bölümündeyse Suzy’nin Varşova’dan beri tuttuğu gerçek günlükleriydi. Bir Yahudi ailesinin düşüncesini, idealini, yaklaşım biçimlerini anlamak açısından tarihte bir ilkti. Suzy hem ailesinin Siyonist düşüncesine hem de Yahudi düşmanlarına kızmakta tereddüt etmemiş, genç yaşında bunları kaleme almıştı. 
Türk Ordusu’na okunmasını dolaylı olarak emredildiği bu kitabın yazarı General Atilhan, Filistin Cephesi’nde hem müfettiş hem de subay olarak incelemelerde bulunmuştu.  

1935’te Atatürk, Eski Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’u çağırarak, “Masonluğun kuruluş, örgütlenme ve çalışmalarına ilişkin bilgiler” içeren dosyayı verdi. Ardından şunları söyledi:
Bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Partisi Grup Başkanlığı’na ver. Grupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve grupça kapanmasına delalet et, senin de bu işte şeref payın olacaktır.
Mahmut Esat Bozkurt gerekli çalışmaları yaptıktan sonra gerekli ortam hazırlanmış ardından da;
10 Ekim 1935’te Anadolu Ajansı, tüm Dünya’daki abonelerine şu önemli haberi geçmişti: “Türkiye Mason Cemiyeti, memleketimizin sosyal tekâmülü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazarı itibara alarak, faaliyetlerine nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan halkevlerine teberrüü muvafık görülmüştür.
Yani, Mason Cemiyeti kapanmış malları Halk Evleri’ne devrolmuştu.
Ancak kapatma kararı sanki daha önce biliniyormuşçasına bu cemiyetin malları yok denecek kadar azalmıştı.                
 
Kararın Tebliğ Edildiği Masonlardan Bazıları  
 
Mason Cemiyetleri kapatıldıktan sonra karar üyelere tebliğ edildi. Tebliğ edilen masonlardan Atatürk’e en yakın kişiler de vardı. Hatta onun sağlık sorunlarıyla sürekli ilgilenen kişilerden bazıları üst düzeyde masondu.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke (Tıp Doktoru)
Prof. Dr. Samuel Abrevaya Marmaralı (Tıp Doktoru)
İsmail Hurşit (Tıp Doktoru)
Muhittin Osman Omay (Tıp Doktoru)
Şükrü Kaya (İçişleri Bakanı)
 
Kim Neden Atatürk’ü Öldürmek İsteyebilirdi?
 
1 Ağustos 1948 tarihinde çıkan Yunan Komünist Halk Cumhuriyeti’nin (ELD) Halkın Sesi (Laiki Foni) Gazetesi’nin 685. nüshasında Avram Benaroysan 1935 yılındaki anılarını kaleme almıştı.
Avram Benaroysan Bulgar Yahudisiydi ve 33. derece farmasondu.
Türkiye’deki Mason cemiyetinin kapandığı gün Moskova’da Kremlin’deydi.
Haberi Anadolu Ajansı’ndan öğrenmişti.
Halkın Sesi Gazetesi’ndeki yazısında;
“Mustafa Kemal Atatürk, 10 Ekim 1935 tarihinde Ankara’da Çankaya Köşkü’nde Doktor Mim Kemal Öke”ye hitaben; Mason cemiyetinin faaliyetini inkılaplarıma muarız gördüğüm için kapatılmasını elzem gördüm. Bu dakikadan itibaren bu cemiyeti ölmüş biliniz. Ve bir daha diriltmeğe teşebbüs etmeyiniz” dediğini belirtmişti. 
Avram Benaroysan toplantıda hiddetle şunları söylediğini; “O Sarı Lider, ortadan suret-i katiyetle kaldırılacaktır. Mefkuremize (ideal) imha edici darbe vuranların akıbeti, feci şartlar altında ölümdür!” yazısında ekliyordu.
Avram Benaroysan tarafından Kremlin’e Türkiye’nin ikinci Mason Lideri Mustafa Hakkı Nalçacı acilen davet edildi. Başına Türkiye’de bir hal gelmesi halinde Kremlin’in Türkiye’ye baskı yaparak serbest bırakılmasını talep etti.
Kremlin Nalçacı’ya garanti verdi.
Moskova’ya acilen giden Nalçacı’yla  toplantılar yapılmaya başlanıldı.
Yunanlı Gazeteci Apostolos Grazos ve ünlü Sovyet despotu Laurenti Beria ile birlikte ses alma cihazıyla görüşmeler kaydediliyordu.
Bu toplantıda Atatürk’ün ölümü ile ilgili karar alındıktan sonra Mustafa Hakkı Nalçacı şu ilginç öneride bulundu;
Atatürk’ün öldürülmesinden sonra Nazım Hikmet başkanlığında bir hükümet kuralım!”.  Nalçacı’nın bu önerisine “Gerici Fevzi Çakmak’ın tabancasına hedef olunacağı…” düşüncesiyle bu itiraz edildi.

Toplantıdaki görüşmeleri Avram Benaroysan tam 10 sene sonra Yunan Komünist Halk Cumhuriyeti’nin gazetesinde devamla şunları aktarıyordu;
            - “O (Atatürk) zannetti ki; bütün muhalif ve muarızlarını tasfiye ve bertaraf ettiği gibi masonları da tasfiyeye tabi tutmaya muvaffak olacaktır. Fakat asla! Türkiye’deki mason cemiyetinin Kemal Atatürk tarafından kapatılarak faaliyetinin durdurulduğunu Moskova’da tarihi bir yerde yoldaşlar arasında yapılan bir toplantıda işittiğim zaman, beynimden okla vurulmuş gibi sersemledim. Heyecandan şaşırmış bir halde, oradakilere şaşkınlık içinde haykırdım:

  • O sarı lider ortadan suret-i katiyetle kaldırılacaktır!
  • Atatürk’ün ani bir dönüşle mason cemiyetini kapatması bizi pek derin bir düşünceye sevk etmişti. İlk anlarda Kemal Atatürk’ü silahla ortadan kaldırmayı düşündük. Ancak, doktorlarımız Atatürk’ün ölümünün ani oluşunu tehlikeli gördüklerinden, Kremlin’in istediği “Esrarengiz ve kendine göre esrar arz edecek ölümkararına uyduk. Mason biraderler cemiyetimiz kapatıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi O’nun her hareketini alkışladılar.
  • Çünkü o, felsefemizin Türkiye’de yerleşme imkânlarını ortadan kaldırmıştı. Bu sebeple kendisinin de ortadan kaldırılması son derece elzemdi.

  • Onun ölümü esrarengiz olacaktır!
  • Mason cemiyeti Atatürk tarafından kapatıldıktan sonra; mason biraderler, cemiyet sanki kapatılmamış ve Atatürk’le aralarında hiçbir ihtilaf yokmuş gibi vaziyet aldılar. İmkân buldukça onun her hareketini alkışladılar ve zamanla onun etrafında bir çember vücuda getirdiler ki; Sarı lider kendiliğinden bu çemberin içine girip hayatını bize teslim etti…”
  • Doktorlarımız, Atatürk’ün ölümünün ani oluşunu tehlikeli gördüklerinden; 1937 ortalarında, ismini açıklayamayacağım bir doktor, bazı şöhretlere dayanarak Atatürk’e ilk darbeyi sinir organlarını zaafa düşürmek suretiyle indirdi.

...
Aynı toplantıda bulunan Yunan Gazeteci Apostolos Grazos Halk Cephesi (Laiki Metopo) Gazetesi’nde 1-5 Eylül 1949 tarihleri arasında yayınlanan yazı dizisinde şunları belirtmişti;

  • Filistin Siyon kolonilerini meydana getirmek için Osmanlı İmparatorluğu’nu parçaladık. Bundan sonra yapılması elzem olan üç vazife daha vardı.
  • Bunları seri olarak tatbik etmek icap ediyordu ki; Doktor Abrayava (Marmaralı) ve Fischenger cidden bu işte fedakârane çalıştılar.
  • Bazı Avrupalı tıp dahileri, siroz mütehassısları, Sarı Lider’in hastalığı ile meşgul olmak istediklerini Türk hariciyesine bildirmişlerse de; Türkiye’deki mukaddes üçgenimiz, meydana getirdikleri muhkem mevki ve selâhiyetlerini cemiyetimize muhalif olanlara Sarı Lider’in tedavisinde vazife vermemekle bize pek alâ ispat ettiler.

Bu çeviriler General Atilhan’a aitti.
 
Atatürk’ün Hastalığı Süreci
 
Avram Benaroyas yazısında, Atatürk’e ilk darbeyi 1937 yılı ortalarında indirdiklerini söylemişti. Yani belirttiğinden birkaç ay sonra Aralık 1937’de Yalova’da Atatürk’ü resmen muayene eden Prof. Dr. Nihat Reşat Belger karaciğer üç parmak kadar büyümüş ve sertleşmiştir” diyerek ilk teşhisi koydu.
Atatürk, Çankaya’da kaşıntıları olduğunu belirtince doktorlardan birisi(!) bunun “karınca ısırması sonucu olduğunu söyledi. Atatürk, “Ben geceleri kaşınıyorum, karınca yatak odama kadar girer mi?” diye sorunca, aynı doktor “evet” cevabını verdi.
Köşkte et yiyen cinsten küçük kırmızı karıncaların varlığı söylentisi yayıldı. Hatta böyle karıncalardan bulunduğu tespit edildi.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Asım Arar’a telefon ederek “Köşkü karıncalar bastı, Atatürk kaşıntıdan şikayetçi, bir çare bulun.” Demiş, doktor ve diğer sıhhi personelden oluşan 8 kişilik “Karınca Arama Ekibi”nin çalışmalarını Dr. Nuri Refet Korur “evet kırmızı renkte küçük karıncalar gördük” diye açıklamıştı. İlgili mütehassıslar da; bu tip karıncaların Çin’den Avrupa’ya geldiğini ve etle beslendiklerini söylemişlerdi.
Tıbbi konulardaki teferruatlara girmeden Atatürk’ün Ölümündeki Sır Perdesi adlı kitapta sorulan 19 soruyu aynen aktaralım.
 
19 SORU
1- Atatürk’ün tedavisi için doktor seçimini kim yapmıştır?
2- Purinol adlı ilaç Atatürk’ün tedavisinde ne kadar kullanılmıştır?
3- Bu ilacı imal eden Hakkı Bey, (Ruhsat tarihinde soyadı kanunu daha çıkmamıştı) Mustafa Hakkı Nalçacı denen kimse midir? (Kremlin’deki toplantıya katılan kişi)
4-  Burun kanamalarından dolayı Atatürk’ü tedavi eden Dr. Naki Yıldırım yerine Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Meyer’e görev verilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?
5- 1938 Şubat ayında doktorların gelmesini uygun bulmayan Atatürk’e rağmen Prof.Dr, Frank, Prof.Dr.Epinger hangi gerekçe ve kimlerin tavsiyesi ile niçin getirilerek destursuz Atatürk’ün vücudu onlara emanet edilmiştir?
6- Müsteşar Dr. Arar’ın yaptığı ilk teşhisi bildirdiği ve kale almayan yetkililer kimlerdi?
7- Atatürk’e kaşıntıların sebebini karınca ısırığı olarak teşhis eden ve Çankaya Köşkü’ne ziyaretçi olarak 1937 sonlarında gelen doktor kimdi?
8- Ölüm anında Atatürk’ün ağzına su verdiği ölüm raporunda belirtilen Dr.Kamil Berk ölüm raporunu niçin imzalamamıştır?
9- Atatürk, Dr. Nihat Reşed Belger’e daha önce kendisini muayene eden Prof. Neşet Ömer İrdelp’in koyduğu teşhisi kontrol ettirme ihtiyacı hissetmiştir?
10- Dr. Fissenger’in yazdığı reçeteleri hangi eczacı yapmıştır? Bu eczacı Mustafa HAKKI nalçacı mıydı?
11- Bahsi geçen yabancı doktorlar getirilmeseydi Salyrgan şırıngasını Türk doktorlar uygularlar mıydı?
12- Sürekli doktorların bilgisi dışında Paris’ten getirilen ilaçların sorumluluğu kime aittir?(Paris’ten gelen ilacı bünye kabul etmemiş, hasta daha da fenalaşmıştır. 24 Ağustos 1938’deki bu tedavi işin dönüm noktasıdır. Atatürk, o tedaviden sonra “tamamiyle başka şahsiyet olmuştum. Çok tuhaf” diye, Prof.Dr. İrdelp’e anlatıyor.)
13- Paris’te ilaç alınan 54 Reu Faubourrg Sainet Honere adresindeki firmanın Dr.Fissenger ile olan bağlantıları nedir?
14- Özel Kalem Müdürü göreviyle Atatürk’e Köşk’ü karıncaların bastığına inandırmaya çalışan Süreyya Anderiman kimdir?
15- Atatürk’ün ölümün üzerine düzenlenen iki rapordan; ilkinde teşhis karında toplanan sıvı, asit olarak belirtilirken, ikinci raporda alkolle ilişkili karaciğer iltihabı denmesinin sebebi nedir?
16- Atatürk’ün tedavisi ile ilgili notları olduğunu söyleyerek, bir gün hatıra yazacağını söyleyen Dr. Ömer İrdelp, bahsettiği hatırayı niçin yazmamıştır?
17- Atatürk’e biopsi ve otopsi yaptırmama kararını İçişleri Bakanı mason Şükrü Kay mı vermiştir?
18- Atatürk’ün sıhhi hayatına ilişkin bilgiler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda nasıl kayıp olmuştur? (Bakanlık 1976 yılında bilgi isteyen bir profesöre “tüm aramalara karşın bulunamamıştır” cevabını vermişti)
19- 1948 ve 1949 yılında Bulgar Yahudisi Farmason Avam Benaroyas ve Yunan gazeteci Apostolos Grazos’un Yunan gazetelerinde yer alan iddiaları üzerine Türkiye Cumhuriyeti hükümeti herhangi bir araştırma ve girişimde bulunmuş mudur? Yoksa, haberi dahi olmamış mıdır?

3 Bölümden oluşan kitabın satışı şu anda yok!
Tarih bilinmek ister!
Kaynaklar:
1) Atatürk’ün Ölümündeki Sır Perdesi, Ogün Deli, Lazer Yayınları, İstanbul, 2004
2) Bir Yahudi Casusu, Suzy Liberman, Cevat Rıfat Atilhan
3) http://atailkuyg.ege.edu.tr/files/E_A-Ata_Saglik_T.pdf (Atatürk’ün Sağlık Takvimi, Dr. Eren Akçiçek, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi)
4) http://dunya48.free.fr/index.php/ataturk/281-oguen-deli-atatuerkue-nicin-oelduerdueler-.html
5) www.wikipedia.org

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Banazlı Efe 2017-02-02 01:44:40

"Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz" Emrini veya ricasını yapan Atatürk neden illa Türk hekimleri istemiş ve bu neden yerine getirilmemiştir ?